A A

 

Zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielom kurator oświaty.

Zadania doradcy są realizowane przez nauczyciela w placówce doskonalenia, w której jest zatrudniony, czyli doradcy są obecnie pracownikami placówek doskonalenia.

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

Doradcy metodyczni:

 

Lp.

Imię i nazwisko doradcy metodycznego

przedmiot

Placówka macierzysta

kontakt

Dyżur metodyczny

MSCDN

szkoła

1

Magdalena Olszewska

język polski

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 25 632 67 47 wew. 120

czwartek 9:00-12:00

wtorek godz. 9:00-12:00

2

Agnieszka Urbanek

edukacja wczesnoszkolna

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

tel. 509 444 511

tel. 25 632 67 47 wew. 120

środa 11-16

czwartek 15-17

piątek 12.00 – 14.00

 

Prezentacja:

Doradcy metodyczni - Kuratorium Oświaty w Warszawie