Warning: Use of undefined constant JMF_THEMER_MODE - assumed 'JMF_THEMER_MODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /mscdn2018/plugins/system/djjquerymonster/djjquerymonster.php on line 210
Nauczyciel na starcie. Oferta programowa MSCDN dla nauczycieli rozpoczynających pracę
Drukuj

CELEM PROJEKTU jest wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w planowaniu rozwoju
i awansie zawodowym oraz doskonalenie umiejętności metodycznych i wychowawczych,
ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. 

Projekt Nauczyciel na starcie  jest bezpłatną ofertą programową MSCDN składającą się z trzech komponentów:

  1. KURS DOSKONALĄCY 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)

Spotkania będą się odbywały w grupach międzyprzedmiotowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych, według jednolitego programu. Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział w minimum trzech spotkaniach.

  1. SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)

Spotkania seminaryjne będą się odbywały w małych grupach przedmiotowych począwszy
od końca pierwszego semestru do końca roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych. Seminaria będą prowadzić nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności. Warunek ukończenia seminarium, to aktywny udział w minimum trzech spotkaniach.

III. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW

W ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych ze specjalistami MSCDN, wizyt koleżeńskich specjalisty
w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności.

Dzięki projektowi słuchacze zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności diagnozowania własnego przygotowania do zawodu nauczyciela, interpersonalne, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami oraz w zakresie metodyki nauczania. Poznają właściwą interpretację powinności i wymagań prawnych wobec nauczyciela stażysty i procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie elektronicznie