A A

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół do udziału w trzeciej edycji konkursu „Jestem stąd”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Celem głównym jest zainspirowanie nauczycieli do podejmowania w pracy dydaktycznej z uczniami działań ukierunkowanych na poznawanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.


Podobnie, jak w poprzednich edycjach, oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie w tradycji.

Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody. 

Prace można nadsyłać w terminie od 8 kwietnia do 8 maja 2020 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa. Przed nami wiele okazji do uchwycenia w obiektywie aparatu zwyczajów, zachowań, umiejętności oraz związanych z nimi zjawisk i wytworów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ustawicznie odtwarzane w relacji ze środowiskiem lokalnym, historią i stosunkiem do przyrody są źródłem poczucia naszej tożsamości i ciągłości.

Konkurs organizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach i Szkołę Podstawową nr 1 im. KomisjiEdukacji Narodowej w Siedlcach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

 

Serdecznie zapraszamy,

Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach

Sławomir Kordaczuk, p.o. dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach

Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach

 

%MCEPASTEBIN%