MSCDN logo Siedlce

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa (kolejna edycja)


 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz.1132) w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz określonym w tym rozporządzeniu programem planujemy zorganizowanie kursu dla nauczycieli. Zgodnie z ww. rozporządzeniem uczestnik nabywa uprawnienia do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej.

Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem odpowiedniej bazy i specjalistycznego sprzętu dydaktycznego (określonych w założeniach organizacyjno-programowych): manekin szkoleniowy osoby dorosłej, dziecka 5-7 letniego, niemowlęcia, które to muszą spełniać ściśle określone wymagania (fizjologiczna ruchomość głowy, żuchwy i szyi, model
z elektronicznym wskaźnikiem prawidłowej wentylacji, głębokości ucisków mostka, prawidłowego ułożenia rąk na klatce piersiowej itd.). Przynajmniej jeden manekin powinien umożliwiać ocenę ilościową i jakościową prowadzonych czynności resuscytacyjnych
z możliwością wydruku. Oprócz manekinów do prowadzenia zajęć niezbędny jest model drożności dróg oddechowych, defibrylator AED, urządzenie treningowe, zestaw do pozoracji ran itp.
Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów systemu ratownictwa medycznego. Program kursu obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Koszt kursu wynosi 370 zł lub 185 zł * Grupa nie może liczyć więcej niż 24 osoby. W trakcie kursu obowiązywał będzie podział
na 6-osobowe grupy ćwiczeniowe. Powyższy kurs nada kwalifikacje zgodnie z § 10 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o składanie kart zgłoszeń.

O terminie rozpoczęcia kursu poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

* Nauczyciele szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które podpisały z MSCDN Wydział w Siedlcach porozumienie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej.