MSCDN logo Siedlce

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 MSCDN Wydział w Siedlcach oraz Oxford University Press zapraszają nauczycieli języka angielskiego na konferencję poświęconą nowej podstawie programowej "Back to the Future – czyli o nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych".

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie nauczycieli języka angielskiego ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole branżowej II stopnia do zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej, której wdrażanie rozpoczyna się z rokiem szkolnym 2019/2020.

W programie:

  1. Zmiany w szkole podstawowej i ich konsekwencje na kolejnym etapie nauczania.
  2. Nowości w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych – założenia, cele i treści oraz warunki realizacji.
  3. Praca dydaktyczna nauczyciela języka obcego w kontekście zmian programowych.
  4. Wybrane materiały dydaktyczne zgodne z nową podstawą programową języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych.

Konferencja odbędzie się w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach w dniu 12 grudnia 2018 r.

Harmonogram:

15.00 – 16.15 Prelekcja Karoliny Maliszewskiej (OUP)

16.15 -16.30 Sesja pytań i odpowiedzi

16.30 -17.15 Konsultacje w sprawie podręczników

W efekcie nauczyciele dowiedzą się:

  • Co zmieniło się w szkole podstawowej i jacy uczniowie do nas przyjdą we wrześniu 2019 roku?
  • Jakie zmiany wprowadził pracodawca do dokumentów podstawy programowej, a raczej wielu podstaw programowych?
  • Jak modyfikacje w podstawach wpłyną na pracę nauczyciela?
  • Jakie oczekiwania są stawiane nauczycielom oraz jak zmienią się oczekiwania wobec uczniów?

Otrzymają również przykładowe materiały dydaktyczne spełniające wymagania określone w nowej podstawie, jak również zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydane przez MSCDN.

Zgłoszenia elektroniczne ze strony MSCDN Wydział w Siedlcach do dnia 2 grudnia br.

Zarejestruj się