A A

 

Rusza kolejna, III edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu” organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i MSCDN.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Laureaci i finaliści, tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.

Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Członkowie wyróżnionych projektów otrzymają
od patrona przedsięwzięcia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, nagrody rzeczowe.

Termin rejestracji zespołu projektowego upływa z dniem 15 października br.  W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów oraz nazwiska uczniów. Projekty muszą być zrealizowane do końca grudnia br. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 2 lutego 2021r.

Więcej informacji, w tym regulamin, program merytoryczny i harmonogram, znajduje się na stronie konkursów KO i MSCDN http://konkursy.mscdn.pl  w zakładce Konkurs Wiedzy o Mazowszu.