A A

nauczyciel na starcie

Projekt jest propozycją wszechstronnej pomocy dla nauczycieli ze stażem 0-3 lata, którzy zostaną wyposażeni w niezbędne w tym zawodzie umiejętności. W roku szkolnym 2020/2021 projekt będzie realizowany przedmiotowo (zależności od sytuacji epidemicznej - stacjonarnie lub online).

Zobacz więcej...