A A

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi rekrutację na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli czynnych zawodowo uzupełniających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Realizacja kursu planowana jest w roku szkolnym 2020/21. Nabór prowadzony jest do 30 czerwca 2020r.

Wymagania:

Kandydaci na kurs powinni legitymować się:

  1. dyplomem ukończenia studiów wyższych lub licencjackich w zakresie wychowania przedszkolnego i/lub nauczania wczesnoszkolnego,
  2. min. 2-letnią praktyką zawodową,
  3. znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Program kursu:

Kurs obejmuje 240 godzin zajęć, w tym:

  • moduł metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym – 70 godzin,
  • doskonalenie języka angielskiego – 50 godzin,
  • praktyki – 60 godzin,
  • pracę własną – 60 godzin.

Organizacja kursu:

Zajęcia na kursie będą odbywały się od września 2020 do maja 2021 w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2.

Realizowane będą w systemie weekendowym w soboty i w niedziele (jeden - dwa weekendy w każdym miesiącu), w godzinach od 9.00 do 16.00.

Koszt kursu wynosi 1500zł. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

Rekrutacja na kurs jest dwuetapowa:

1) zgłoszenie na kurs (wypełnienie e-formularza na stronie MSCDN Wydział w Siedlcach

2) po zebraniu grupy – dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

Dokumenty wymagane od uczestnika kursu:

  1. ksero dyplomu  ukończenia studiów,
  2. zaświadczenie z miejsca pracy,
  3. oraz ewentualnie ksero certyfikatu językowego.

W przypadku braku certyfikatu przyjęcie na kurs poprzedzone jest egzaminem z języka angielskiego.

Uwaga: Samo ukończenie ww. kursu kwalifikacyjnego nie daje uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub w szkole podstawowej w klasach I – III, ani w wyższych klasach.

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.) kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która łącznie spełnia następujące wymogi:

1) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, określone w § 4 ww. rozporządzenia,

2) ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia,

3) dodatkowo ukończyła kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Kierownik kursu: Iwona Moczydłowska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 692526891, 0256326747