A A

Szanowni Państwo,

nauczyciele ze wszystkich typów szkół, jak również inne osoby związane z mazowiecką oświatą i kulturą.

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat.

W tym roku tematem przewodnim są lata 20-te XX wieku na Mazowszu. Ten okres w historii naszego regionu pozostawił wiele śladów w krajobrazie kulturowym i w świadomości mieszkańców.

Lata 20-te w historii Polski stanowią szczególną wartość, ponieważ wtedy odbudowywano wszelkie struktury państwowości polskiej, ale też broniono zaciekle upragnionej i wyczekiwanej wolności. Mazowsze było wówczas świadkiem wielkich, bohaterskich zmagań wojennych, przez lata dawało schronienie i umożliwiało rozwój wszystkim grupom społecznym, wyznaniowym i politycznym.

W historii powszechnej lata 20-te często określane są mianem szczęśliwych albo szalonych. A jak było na Mazowszu? Co się wtedy wydarzyło – w polityce, gospodarce, kulturze…? Jak wyglądało życie codzienne mieszkańców wsi i miast? Jak zmieniała się świadomość ówczesnych Mazowszan? Co nam zostało z tamtych lat, a co bezpowrotnie przeminęło?

Oczekujemy na prace nie tylko poprawne merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjne w doborze treści, środków dydaktycznych i metod.

Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Zgromadzony materiał po raz kolejny posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna. Będzie on również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, ale również ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Termin nadsyłania prac upływa  23 kwietnia 2020 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki:

Scenariusze nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach:

  • I edycja 2017
  • II edycja 2018; Temat przewodni: 100-lecie niepodległości Polski
  • III edycja 2019; Temat przewodni: Społeczeństwo Mazowsza