A A

MENPodstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2018 /2019

szablon autyzm www 385x125pxPo raz kolejny mam zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na  konferencję: Autyzm - wiedza, terapia skutki.

horyzonty smallUwaga uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów! Fundacja EFC przyznaje stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i pomysły oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rekrutacja do programu na stronie internetowej www.efc.edu.pl w terminie do 31 marca.

 polowa drogi2Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

szablon art pilsudski 385x125pxW dniach 22 lutego – 6 marca Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje cykl konferencji „Lekcje o Mazowszu” dla dyrektorów wszystkich typów szkół, nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników instytucji oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Tematyka konferencji oscyluje wokół regionalnych i lokalnych doświadczeń związanych z procesem odzyskiwania i budowy niepodległego państwa polskiego.

climate change 2063240 1280Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

miniaturkaZapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

szablon art lekxje o mazowszu 385x125pxSamorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzecią edycję konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Przedsięwzięcie adresowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą.

npp www 385x125pxPraktyczny zastrzyk wiedzy o pracy nauczyciela szkoły średniej opartej na dwóch podstawach programowych - już 26 lutego symultaniczne sesje dla anglistów i germanistów w siedzibie MSCDN Wydział w Siedlcach.

szablon art zarzadz oswiata 385x125pxMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi  jeszcze rekrutację na kolejna edycję kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo.

szablon art nagrodav3 385x125pxW Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej. W jego ramach odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz konkurs fotograficzno-językowy dla uczniów zorganizowany we współpracy z placówkami z Siedlec: Muzeum Regionalnym, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 1.

szablon art kodqr 385x125pxKody QR stały się niemal integralnym elementem przestrzeni publicznej, tak że prawie nikogo już nie dziwią, choć w dalszym ciągu zastanawiają. Skąd się te kody wzięły? Jak funkcjonują? Jakie są możliwości i efekty ich stosowania w edukacji, w tym w edukacji językowej? Już wkrótce w  MSCDN Wydział w Siedlcach odbędą się na ten temat bezpłatne warsztaty

szablon art stypendia 385x125pxProjekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

ORE konkurs zapowiedzOśrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

 szablon art konkursy 385x125pxKomunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie zostały wprowadzone zmiany terminów etapu rejonowego konkursów przedmiotowych: z języka rosyjskiego i polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.

jeste stad125Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Zaproszenie                                       Regulamin

erasmus plus logoMSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie "The Unteachables" realizowanym w unijnym programie edukacyjnym Erasmus+.

polowa drogiZapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi…

Zaproszenie | Harmonogram

szablon dziecko nipelnospr www 385x125px2z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawością.

Czytaj więcej...
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty