A A

MENPodstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2018 /2019

szablon art zarzadz oswiata 385x125pxMazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach prowadzi  jeszcze rekrutację na kolejna edycję kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli czynnych zawodowo.

szablon art nagrodav3 385x125pxW Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 MSCDN Wydział w Siedlcach zrealizował projekt mający na celu poznanie i promocję właściwych dla regionu aspektów kultury niematerialnej. W jego ramach odbyły się warsztaty dla nauczycieli oraz konkurs fotograficzno-językowy dla uczniów zorganizowany we współpracy z placówkami z Siedlec: Muzeum Regionalnym, Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 1.

szablon art kodqr 385x125pxKody QR stały się niemal integralnym elementem przestrzeni publicznej, tak że prawie nikogo już nie dziwią, choć w dalszym ciągu zastanawiają. Skąd się te kody wzięły? Jak funkcjonują? Jakie są możliwości i efekty ich stosowania w edukacji, w tym w edukacji językowej? Już wkrótce w  MSCDN Wydział w Siedlcach odbędą się na ten temat bezpłatne warsztaty

szablon art stypendia 385x125pxProjekt stypendialny "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne. Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego...

Szczegółowe informacje

ORE konkurs zapowiedzOśrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

 szablon art konkursy 385x125pxKomunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie zostały wprowadzone zmiany terminów etapu rejonowego konkursów przedmiotowych: z języka rosyjskiego i polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów i klas gimnazjalnych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego.

jeste stad125Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Zaproszenie                                       Regulamin

erasmus plus logoMSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie "The Unteachables" realizowanym w unijnym programie edukacyjnym Erasmus+.

polowa drogiZapraszamy do udziału w drugiej części tegorocznej edycji projektu Połowa drogi…

czytaj więcej...

 

flaga 385x125pxMSCDN Wydział w Siedlcach zaprasza nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe dla celów zawodowych i/lub osobistych. 

szablon dziecko nipelnospr www 385x125px2z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego, przy udziale m. in. pracowników Kuratorium Oświaty w Warszawie, opracowany został Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawością.

Czytaj więcej...
Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty

SIECI 385x125Zapraszamy do udziału w innowacyjnej formie zdobywania wiedzy jaką są sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nowoczesna forma uczenia się  i wymiany doświadczeń, także za pośrednictwem platformy internetowej.

 szablon art doradzywo zaw 385x125pxZapraszamy na portal dotyczący doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na stronach portalu znajdziesz informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz w wyborze lub zmianie drogi zawodowej. 

Przejdź do portalu...