MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Polecamy nowoczesną, interaktywną formę doskonalenia, konsultacji i wymiany doświadczeń w ramach
 Sieci współpracy i samokształcenia.

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Doradca Metodyczny w przestrzeni zdalnego nauczania

Opis:     

Doradca metodyczny w przestrzeni zdalnego nauczania to sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, którzy w czasie zdalnego nauczania będą wspomagać nauczycieli w ich pracy z uczniami. Sieć jest formą doskonalenia i wymiany doświadczeń oraz podniesienia jakości działań doradców metodycznych w zakresie wsparcia nauczycieli w zdalnym nauczaniu. Uczestnicy sieci poprzez dzielenie się doświadczeniem, propagowanie dobrych praktyk, poszerzenie wiedzy i umiejętności (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft TEAMS) będą wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania dotyczące wspomagania nauczycieli w pracy zdalnej. Pracą sieci kieruje koordynator. Jego zadania to: ustalenie harmonogramu spotkań uczestników sieci i ich organizacja(e-maile, połączenia telefoniczne, wideo-konferencje poprzez aplikację TEAMS), prowadzenie dokumentacji sieci.

Główne zadania:

Podniesienie jakości doradztwa metodycznego w zakresie wspomagania nauczycieli w pracy zdalnej poprzez wymianę doświadczeń on-line, udostępnianie wypracowanych materiałów szkoleniowych, wspólne tworzenie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej z nauczycielami.

Koordynator: Jolanta Strojek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   tel. 48 362 44 90 wew. 224

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki

 

Opis:

Celem sieci jest stworzenie długofalowego, efektywnego wsparcia koleżeńskiego w obszarze nauczania matematyki poprzez realizację zadań takich jak wspólna wymiana doświadczeń w nauczaniu matematyki, analiza dobrych praktyk stosowanych przez innych, poszerzanie własnych kompetencji i warsztatu pracy, wypracowywanie nowych, twórczych rozwiązań, podejmowanie innowacyjnych działań, stosowanie nowoczesnych technologii, organizacja pracy online z uczniem, realizowanie projektów edukacyjnych.

Główne zadania:

Zadania będą realizowane metodą blended learning poprzez spotkania stacjonarne (zajęcia seminaryjno – warsztatowe), komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, działania podejmowane na platformie Moodle takie jak uczestniczenie w forach dyskusyjnych czy zamieszczanie opracowanych indywidualnie/ wspólnie materiałów dydaktycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z metodycznego i merytorycznego wsparcie ekspertów.

 

Koordynator: Katarzyna Kobylińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 48 362 15 79

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego - Internetowe Forum Germanistów

Opis:

Nowoczesne lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem aplikacji internetowych i zasobów sieci, innowacyjność, dwujęzyczność, efektywne metody nauczania i motywowania uczniów – to tylko niektóre zagadnienia zaplanowane do pracy w internetowej sieci współpracy i samokształcenia, której celem jest wymiana doświadczeń, upowszechnianie przykładów dobrych praktyk oraz inspirowanie nauczycieli germanistów do podejmowania innowacyjnych działań. Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas spotkań sieci będzie realizowanie treści realioznawczych na lekcjach języka niemieckiego oraz zdalne nauczanie języka niemieckiego.

Wyniki prac Internetowego Forum Germanistów będą gromadzone i upowszechnianie w formie plików (dokumenty, prezentacje, instruktaże) w aplikacji Microsoft Teams.

Internetowe Forum Germanistów zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych gotowych do dzielenia się doświadczeniem oraz zdobywania nowych umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu języka niemieckiego.

Główne zadania:

Wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod nauczania języka niemieckiego, w tym nauczania zdalnego, upowszechnianie dobrych praktyk, upowszechnianie zasobów internetowych do nauczania języka niemieckiego, inspirowanie nauczycieli do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej. Zadania będą realizowane przy użyciu narzędzi office 365.
Koordynator: Jolanta Bilska-Sulima (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia – grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów.

Opis :
Cykl spotkań dla pedagogów i psychologów .
Integracja środowiska psychologów i pedagogów wokół problemów wychowawczych oraz wspieranie kultury wymiany doświadczeń i rozwoju. Budowanie pracy wychowawczej w placówce metodą strategii. Diagnozowanie problemów placówki i tworzenie adekwatnych projektów oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych i wychowawczych w oparciu o doświadczenia praktyczne i wytyczne prawa oświatowego. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz popularyzowanie efektywnych praktyk wychowawczych.

Główne zadania:
Wymiana doświadczeń i podnoszenie jakości działań wychowawczych i profilaktycznych (udział w spotkaniach edukatorów i ekspertów zewnętrznych). Inspirowanie do podejmowania działań odpowiadających kierunkom realizacji polityki oświatowej MEN. Zajęcia wykładowo-warsztatowe, spotkania z edukatorami/ekspertami zewnętrznymi, mini-prelekcje, wymiana doświadczeń/dobrych praktyk, superwizja pracy, konsultacje indywidualne i grupowe, treningi szkoleniowe.

Koordynatorzy sieci:  Izabella Wrzesińska, Małgorzata Kowalczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 219
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Tel. 48 362 44 90 wew. 219

 

Sieć współpracy i samokształcenia - Edukacja zdrowotna w szkole

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia - Edukacja zdrowotna w szkole to forma doskonalenia i wymiany doświadczeń nauczycieli różnych przedmiotów. Celem funkcjonowania sieci jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych całej społeczności szkolnej poprzez skuteczne działania kompetentnych nauczycieli. Zapraszamy koordynatorów  Szkół Promujących Zdrowie, szkolne zespoły SzPZ oraz nauczycieli różnych przedmiotów realizujących edukację zdrowotną w szkole.


Główne zadania:
Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. Zajęcia wykładowo- warsztatowe, spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia , wymiana doświadczeń/ dobrych praktyk, prezentacja osiągnięć nauczycieli o charakterze innowacyjnym, wspólne tworzenie nowych rozwiązań.

Koordynator: Urszula Kuna
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 217

 


Sieć współpracy i samokształcenia. Nauczycielski Klub Filmowy MSCDN
       
Opis:
Podstawą działań w sieci będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności nauczycieli, wymianę doświadczeń oraz nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Oferta skierowana jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców, pedagogów i bibliotekarzy. Nauczyciele będą współtworzyć bazę pomysłów dydaktycznych i zasobów do pracy z filmem na różnych przedmiotach i będą mieli możliwość uczestniczenia w dyskusji z innymi nauczycielami i moderatorem. Pracą będzie kierował koordynator sieci współpracy i samokształcenia. Działania w sieci to: prezentacja dobrych praktyk, spotkania z ekspertem edukacji filmowej, dyskusje wokół zagadnień związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży, projekcje w kinie, prelekcje z zakresu teorii i historii filmu oraz metodyki pracy z filmem.

Główne zadania:
Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli humanistów w zakresie metodyki pracy z filmem ze szczególnym uwzględnieniem idei wychowania ku wartościom poprzez film, prezentacja osiągnięć, rozwiązań metodycznych, poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie wykorzystania filmu jako tekstu kultury, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wsparcie.

Koordynator sieci: Anna Równy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 224 kom. 510932794

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Opis:
Kontynuacja cyklu spotkań dla dyrektorów, wychowawców i pracowników Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Wspieranie inicjatyw i innowacji wychowawczych w pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, doskonalenie umiejętności zawodowych.
Adresaci to dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy MOS i MOW z terenu byłego województwa radomskiego.

Główne zadania:
Doskonalenie umiejętności specjalistycznych, w tym diagnostyki wychowawczej (socjometrycznej) w grupie wychowawczej. Innowacje w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Współpraca miedzy ośrodkami, promowanie dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań. Organizowanie cyklicznych spotkań, zapraszanie ekspertów z określonych dziedzin zgodnie z ustalonymi potrzebami, bieżąca wymiana doświadczeń.

Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk, Izabela Wrzesińska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Tel. 48 362 15 79 wew. 219
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 44 90   wew. 219

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia "Doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze" to nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń, także za pośrednictwem platformy internetowej. Przed nauczycielem realizującym edukację przyrodniczą na wszystkich poziomach stoi duże wyzwanie: jak zachęcić uczniów do uczenia się, do pogłębiania wiedzy przyrodniczej. Może poprzez umożliwianie uczenia się o przyrodzie przede wszystkim przez obcowanie z nią, jej doświadczanie, czyli prowadzenie obserwacji, eksperymentów, doświadczeń, ale także korzystanie z nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Główne zadania:
Zwiększenie kompetencji nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie prowadzenia edukacji przyrodniczej poprzez prowadzenie z uczniami obserwacji, eksperymentów i doświadczeń z wykorzystaniem metody naukowej, nabywanie umiejętności praktycznych w trakcie udziału w warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez ekspertów, umożliwienie uczestnikom dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi zarówno podczas trwania szkoleń stacjonarnych, jak i z wykorzystaniem platformy internetowej. Wśród zadań zaproponowanych do realizacji na platformie internetowej będzie: forum wymiany doświadczeń, prowadzenie dyskusji, wymiana opinii i komentarzy, zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych.

Koordynator sieci: Hanna Habera
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 217

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Edukacja językowa najmłodszych  

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia "Edukacja językowa najmłodszych" jest nową formą wspomagania nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Powyższe formy pracy będą realizowane podczas spotkań w postaci warsztatów metodycznych, wymiany dobrych praktyk jak również drogą elektroniczną, traktowaną jako forum wymiany doświadczeń. Podczas spotkań poruszone zostaną następujące aspekty: 1. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym (klasy I - III) – podstawa prawna i podstawa programowa. 2. Planowanie i organizacja zajęć języka obcego dla najmłodszych. 3. Treści nauczania języka angielskiego. 4. Metody i techniki nauczania. 5. Diagnoza i ocena postępów nauczania. 6. Przykłady dobrych praktyk – rozwiązania praktyczne.

Główne zadania:
Celem funkcjonowania Sieci jest upowszechnianie znajomości języka obcego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, dzielenie się przez nauczycieli pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi w nauczaniu języka obcego małych dzieci.
Wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli języka obcego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej; Poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie nauczania języka obcego; Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby przedszkoli i szkół uczestniczących w sieci; Wymiana doświadczeń między uczestnikami; Analiza dobrych praktyk; Nawiązanie kontaktów i współpracy między nauczycielami, dyrektorami, przedszkolami i szkołami.

Koordynator: Iwona Gryz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 48 362 15 79 wew. 223

 

Sieć współpracy i samokształcenia. Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia: „Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie” to innowacyjna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów. Celem działania sieci jest podniesienie skuteczności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym z matematyki poprzez: - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, - analizę dobrych praktyk, - poszerzenie kompetencji uczestników sieci w omawianym temacie, - korzystanie z merytorycznego wsparcia ekspertów. Głównym zadaniem uczestników sieci będzie doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez: spotkania stacjonarne, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej. Sieć współpracy i samokształcenia będzie współpracowała ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki

Głównym zadania:
Doskonalenie się, wymiana doświadczeń i wspólne tworzenie nowych rozwiązań stosowanych w pracy z uczniem zdolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez: spotkania stacjonarne, komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej oraz działania podejmowane na platformie cyfrowej. Zakładanym efektem  pracy w sieci jest podniesienie skuteczności pracy nauczycieli w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie.  

Koordynator: Maria Bakuła
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.48 362 15 79 wew. 208

 

Sieć współpracy kadry kierowniczej – Forum Dyrektorów

Opis:
Cykl spotkań dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Główne zadania:
Wspieranie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem szkołą/placówką oświatową. Kreowanie kultury organizacyjnej szkoły/placówki oświatowej. Wymiana doświadczeń i popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołą/placówką oświatową. Zajęcia wykładowo-warsztatowe, spotkania z edukatorami/ekspertami zewnętrznymi, mini-prelekcje, wymiana doświadczeń/dobrych praktyk. Zapraszanie doradców metodycznych, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań, bieżące moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, zamieszczanie na platformie materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci, promocja działań sieci, i. bieżąca dokumentacja związana z realizacją pracy sieci.

Koordynator sieci: Cezary Ziembicki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.48 362 15 79 wew. 207

 

Sieć współpracy - Edukacja prawna w szkole     

Opis:
Sieć współpracy , samokształcenia i wymiany doświadczeń ,skierowana do nauczycieli różnych przedmiotów. Jej celem jest pozyskiwanie wiedzy ,wspólne tworzenie propozycji rozwiązania problemów z zakresu szeroko rozumianej edukacji prawnej w obszarze zarówno prawa powszechnego, jak i oświatowego ,w zależności od potrzeb uczestników.
Cele sieci będą realizowane poprzez zajęcia seminaryjne, spotkania z ekspertami ,dzielenie się dobrymi praktykami ,wypracowywanie konkretnych propozycji metodycznych (scenariusze zajęć lekcyjnych).

Główne zadania:
Nabycie wiedzy prawnej dotyczącej podstaw prawa oświatowego , a także prawa powszechnego, w tym w zakresie ochrony nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
Uzyskanie  umiejętności odczytywania zapisów prawnych oraz  prawidłowego korzystania z nich w sytuacjach typowych.
Upowszechnianie wiedzy prawnej poprzez wypracowywanie propozycji metodycznych do wykorzystania na lekcjach i prezentację rozwiązań innowacyjnych.

Koordynator: Marzena Wróbel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 362 15 79 wew. 214

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych - „Ty też możesz programować”

Opis:
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych „Ty też możesz programować” to system wymiany informacji i doświadczeń. Celem działania jest dostarczenie nauczycielom wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej nauki programowania od klasy 1.

Główne zadania:
Realizacji ma pomagać w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z programowania w szkole podstawowej. Ma być także miejscem nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Chcielibyśmy, aby w ramach pracy w tej sieci nauczyciele nie tylko uczyli siebie nawzajem, ale także tworzyli materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach.

Koordynator: Tomasz Bernat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 48 362 15 79 wew. 204