A A

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na dwuczęściowe warsztaty (20 listopada o godz. 15.30 oraz 26 listopada o godz. 15:30) poświęcone projektowaniu pracy dydaktycznej zapewniającej sukces na egzaminie ósmoklasisty. Zajęcia odbędą się w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A.

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych do wspólnego analizowania strategii nauczania ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów. Zastanowimy się jak wyposażyć uczniów w kompetencje matematyczne, które pomogą im osiągnąć sukces na egzaminie ósmoklasisty, ale też ułatwią dalszą naukę w szkole średniej.

VADEMECUM NAUCZYCIELA MATEMATYKI, PRZYGOTOWUJĄCEGO UCZNIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Program szkolenia:
I. Założenia podstawy programowej z matematyki obowiązującej w szkole podstawowej od roku szkolnego 2017/2018, a egzamin ósmoklasisty.
II. Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów – jak uczyć rozumowania i argumentowania.
III. Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów – jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów szkół podstawowych.

Zapisy: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/15750/o//w/Radom