A A

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych (kl. I-VIII) do udziału w ciekawych zajęciach w ramach projektu „Uniwersytet dzieciom”. Projekt obejmuje realizację cyklu wykładów i warsztatów z tematyki: prawo, matematyka, informatyka, sztuka, chemia, fizyka i pedagogika.

Uczniowie szkół radomskich i powiatu radomskiego będą mogli wysłuchać wykładów, podyskutować z naukowcami, a także samodzielnie poeksperymentować. Proponowana nauka przez zabawę w poszczególnych grupach wiekowych (kl. I-III. IV-VI i VII-VIII) ma na celu podniesienie świadomości dzieci dotyczącej znaczenia wiedzy w życiu człowieka oraz wzbudzenie potrzeby ciągłego uczenia się i nabycie umiejętności dobrego wykorzystania zdobytych wiadomości
w przyszłości na rynku pracy.

Zajęcia będą prowadzone w następujących blokach tematycznych:
1. Kształtowanie świadomości i wiedzy prawnej
2. Warsztaty z zakresu grafiki i projektowania (tylko dla klas IV-VI, VII-VIII)
3. Warsztaty z zakresu Architektury i Wzornictwa (tylko dla klas I-III, VII-VIII)
4. Warsztaty z zakresu mediów cyfrowych i struktur przestrzennych (tylko dla klas I-III, IV-VI)
5. Ciekawostki ze świata chemii
6. Transport przyjazny dzieciom i turystyce
7. Edukacyjna układanka (zajęcia z pedagogiki)
8. Matematyka dla dzieci
9. Warsztaty informatyczne dla dzieci
10. Fizyka nie taka trudna

Przy realizacji projektu współpracuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Radomiu. Szczegóły dotyczące w/w projektu na stronie:
https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=5845


Nabór do III edycji projektu rozpocznie się 27 października 2019 r. drogą elektroniczną. Link do zapisów:
https://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=9050


O zakwalifikowaniu uczestnika na listę główną projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zostanie także stworzona lista rezerwowa na wypadek rezygnacji uczestników z listy głównej.

Serdecznie zapraszamy!