A A

 To propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2019/2020 realizowany będzie w szkołach podstawowych. „Projekt z ZUS” polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliży uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, w którym mają wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Projekt może mieć formę filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji multimedialnej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez ZUS.

Nauczyciele, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu, zostaną zaproszeni do siedziby MSCDN w Radomiu na spotkanie z Przedstawicielem ZUS oraz otrzymają gotowe materiały dydaktyczne.

Zainteresowanych prosimy o zalogowanie się na stronie : https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/15769/o//w/Radom