MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Lekcje z ZUS Celem projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS” jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz kształtowanie postawy solidaryzmu międzypokoleniowego. W roku szkolnym 2019/2020 realizowany zostanie w szkołach średnich. Projekt kończy się ogólnopolską „Olimpiadą wiedzy o ubezpieczeniach społecznych”. Finaliści uzyskują indeksy na niektóre wyższe uczelnie w Polsce oraz nagrody rzeczowe. Nauczyciele, którzy zechcą przystąpić do projektu otrzymają gotowe materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji z uczniami.

Przed rozpoczęciem współpracy zaprosimy Państwa do siedziby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu na spotkanie z Przedstawicielem ZUS.

Zainteresowanych prosimy o zalogowanie się na stronie MSCDN: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/15712/o//w/Radom