A A

 Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w II edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych. Ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego. Laureaci i finaliści,
tak jak w przypadku wszystkich konkursów kuratoryjnych, uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.


Wiedza uczestników będzie testowana na etapie szkolnym, regionalnym i wojewódzkim. Dodatkowo, uczniowie zrealizują grupowe projekty edukacyjne. Członkowie wyróżnionych projektów otrzymają
od patrona przedsięwzięcia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, nagrody rzeczowe.


Termin rejestracji zespołu projektowego na Platformie Konkursów MSCDN http://konkursy.mscdn.pl. upływa z dniem 11 października br. W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów oraz nazwiska uczniów. Projekty muszą być zrealizowane do końca grudnia br. Eliminacje szkolne odbędą się w dniu 26 lutego 2020 r.
Więcej informacji, w tym regulamin, program merytoryczny, harmonogram i pozostała dokumentacja:

  1.  Program merytoryczny http://www.mscdn.home.pl/lukaszmolenda/Do_pobrania/wom/program_merytoryczny.pdf
  2. Regulamin http://www.mscdn.home.pl/lukaszmolenda/Do_pobrania/wom/regulamin.pdf
  3. Harmonogram: http://www.mscdn.home.pl/lukaszmolenda/Do_pobrania/wom/harmonogram.pdf
  4. Zgoda rodziców www.mscdn.home.pl/lukaszmolenda/Do_pobrania/wom/zgoda_rodzicow.docx
  5. Sprawozdanie www.mscdn.home.pl/lukaszmolenda/Do_pobrania/wom/sprawozdanie.docx
  6. Protokół www.mscdn.home.pl/lukaszmolenda/Do_pobrania/wom/sprawozdanie.docx