A A

Zapraszamy nauczycieli na ostatnie już w tym roku szkolnym szkolenie w zakresie ruchu drogowego uprawniające nauczycieli do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową.

Specjalistyczne szkolenie w zakresie ruchu drogowego uprawniające nauczycieli do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową odbędzie się w MSCDN Wydział w Radomiu 22 maja 2019 r. o godz. 15.00. Szkolenie organizowane jest przez MSCDN i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.


W programie: stan bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem pieszych i rowerzystów, wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące niechronionych użytkowników drogi, aktualne przepisy związane z uzyskiwaniem karty rowerowej, organizacja egzaminu, sprawdzanie i ocenianie umiejętności uczniów,

Zainteresowanych prosimy o zalogowanie się na stronie MSCDN: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/14316/o//w/Radom