A A

 

Celem kursu "Profilaktyka uzależnień w szkole. Spektakle profilaktyczne" jest dostarczenie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat uzależnień oraz działań profilaktyczno-edukacyjnych promujących zdrowy styl życia w szkole. Zajęcia prowadzone przez Annę Różycką - pedagoga, instruktora teatralnego, doradcę metodycznego d.s. świetlicy szkolnej i działań profilaktyczno - wychowawczych - poświęcone będą m.in. : sposobom budowania scenariusz profilaktycznego i jego reżyserii. Cena 10 godzinnego kursu - 60 zł. Przewidywany termin realizacji : jesień 2019. Dokładny termin szkolenia zostanie wyznaczony po zebraniu grupy.

Zapraszamy :do wypełnienia formularza zgłoszeniowego : https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/14673/o//w/Radom