A A

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w VIII edycji projektu Akademia letnia. Dobry nauczyciel - lepszy uczeń, który stanowi część składową dużego projektu Olimpiada Solidarności. Termin realizacji projektu: 30.06-07.07.2019 r.

Projekt realizowany będzie w Gdańsku, w mieście unikatowym pod względem historycznym, kulturowym i społecznym. Zajęcia studyjne – w formie wykładów i warsztatów – odbywać się będą w historycznej Sali BHP oraz Europejskim Centrum Solidarności; zajęcia terenowe – spacery edukacyjne i gry –  w przestrzeni miejskiej.

Miejsce zakwaterowania - hotel Dal.

Interdyscyplinarne  wykłady i warsztaty kierowane są do czynnych nauczycieli szkół średnich, o profilu humanistycznym, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Zapraszamy nauczycieli z całej Polski!

Podstawa programowa.

Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć Akademii Letniej znajdują swoje odzwierciedlenia w  nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników; mających obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020. Tym samym wybrane elementy szkolenia będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli podczas m.in. omawiania następujących treści nauczania (wymagań szczegółowych):

LV – Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).

LVI – Stalinizm w Polsce i jego erozja.

LVII – Polska w latach 1957–1981.

LVIII – Dekada 1981–1989.

W trakcie trwania Akademii Letniej omówione zostaną również wybrane zagadnienia dotyczące warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczyciela.

Niewątpliwym atutem szkolenia proponowanego w ramach Akademii Letniej jest blok zajęć warsztatowych poświęconych zasadom komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacji nauczyciel-uczeń. Zajęcia te wpisują się wprost w  misję i założenia Akademii Letniej, która brzmi „Dobry nauczyciel – lepszy uczeń”.

Program i jego charakter.

Podczas siedmiodniowego kursu nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje obejmujące kompetencje twarde – wiedzę specjalistyczną z zakresu historii lat 1956-1989 i miękkie istotne z punktu widzenia przekazywanej wiedzy - umiejętności dobrej komunikacji, szacunku w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel.

Podczas monograficznych wykładów oraz warsztatów z zakresu historii Polski lat 1956-1989 realizowane będą m.in. zagadnienia dotyczące:

– totalitaryzmu,

– kryzysów i przełomów społeczno-politycznych (Polskie Miesiące),

– opozycji antykomunistycznej,

– historii ruchu społecznego a następnie NSZZ „Solidarność”,

– represji wobec Kościoła i duchowieństwa,

– gospodarki centralnie sterowanej i socjalistycznej kultury i sztuki,

–  roli emigracji i kultury niezależne,

– infografiki historycznej; wykorzystywania obrazu i filmu w nauczaniu historii.

Ważnym elementem uzupełniającym zdobytą wiedzą merytoryczną będzie edukacja w miejscach pamięci, przybliżająca ikonosferę Gdańska i ważne dla jego współczesnej historii obiekty (sala BHP, ECS) oraz miejsca (teren Stoczni Gdańskiej  - obecnie teren postoczniowy).

Prowadzący warsztaty to specjaliści i pasjonaci różnych dziedzin (patrz: biogramy).

Warunkiem uczestnictwa jest pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony http://www.akademialetnia.pl/, wypełnienie go oraz odesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..