A A

Zapraszamy nauczycieli techniki na warsztaty "Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych", które odbędą się w MSCDN 11.04.2019 r o godz.14.30. Prowadzącym zajęcia będzie p. Witold Jakubek autor nowej podstawy programowej techniki. Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji z uczniami projektów technicznych. W programie:
1. Przykłady projektów technicznych
2. Zaplanowanie i wykonanie czynności technologicznych z wykorzystaniem filmu instruktażowego
3. Montaż elektroniczny
4. Diagnoza funkcjonowania obwodów elektronicznych
W trakcie szkolenia nauczyciele będą wykonywali pełny cykl fazowej działalności technicznej – zajęcia będą prowadzone tak jak z uczniami. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w materiały oraz narzędzia i przybory niezbędne do wykonania wszystkich czynności technologicznych.
Zajęcia warsztatowe będą uzupełnione komentarzem dotyczącym podstawy programowej techniki oraz praktycznymi uwagami metodycznymi dotyczącymi sposobu pracy z uczniami.
Podczas warsztatów zastosowane zostaną metody dydaktyczne: metoda projektu, metoda pracy z filmem, rysunkiem i tekstem technicznym, metoda zajęć praktycznych, instruktaż.
Zachęcamy do udziału wszystkich nauczycieli uczących techniki w szkole podstawowej.

Zainteresowanych prosimy o zalogowanie się na stronie MSCDN:
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/14476/o//w/Radom