MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Zadaniem ekspertów projektu edukacyjnego pn. „Godność, Wolność, Niepodległość” (2019–2020) będzie:

  • wypracowanie koncepcji, przykładowych materiałów i scenariuszy gry edukacyjnej „Godność, Wolność, Niepodległość” dostępnej w internecie dla uczniów szkół podstawowych: 1. edukacja wczesnoszkolna klasy 0, I–III; 2. klasy IV–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (I półrocze 2019);
  • opracowanie poradnika dla nauczycieli i uczniów, zawierającego instrukcję do ww. gry dla trzech grup wiekowych (II półrocze 2019);
  • wsparcie eksperckie na etapie tworzenia gry/gier (współpraca z projektantami); udział 
    w pilotażu, testowaniu prototypów gier w szkołach (II półrocze 2019);
  • opracowanie materiałów do publikacji podsumowującej obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (2020).

Organizator, w ramach szkolenia dla kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego pn. „Godność, Wolność, Niepodległość”, przedstawi metodykę gamifikacyjną, która będzie podstawą do przygotowania koncepcji i scenariuszy gry/gier oraz materiałów dodatkowych. Ekspert nie musi znać mechanik gier ani posiadać wiedzy na temat ich projektowania.

Praca Ekspertów projektu edukacyjnego „Godność, Wolność, Niepodległość” (2019–2020) będzie odpłatna. Umowy, określające szczegółowe zadania, zakres, termin i warunki realizacji, zostaną zawarte po szkoleniu dla kandydatów na ekspertów.  

Rekrutacja trwa do 5 marca br. Opis kryteriów, kwestionariusz znajdują się na stronie  https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3926

Termin szkolenia przygotowującego ekspertów do realizacji zadań projektu: 8-9 marca 2019

Miejsce: Centrum Szkoleniowe w Sulejówku