A A

 

Nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych mogą wziąć udział w XVI Konferencji Radomskiego Oddziału SNM organizowanej we współpracy z RODON. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Konferencja odbędzie się 9 marca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 13 w Radomiu, ul. Sienkiewicza 30. Planowany czas trwania konferencji godz. 9:00 – 16:00.
Więcej informacji o konferencji na stronie http://snm-radom.blogspot.com/.
Rejestracja na konferencję na stronie http://www.rodon.radom.pl/index.php