A A

ROLA ILUSTRACJI W PROCESIE NAUCZANIA I ROZWOJU KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH 14 stycznia 2019 r., godz. 15.30 – 18.30, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu i Dział Edukacji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zapraszają na konferencję towarzyszącą wystawie "Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci".
Celem konferencji jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci oraz wspieranie działań z zakresu
edukacji estetycznej i artystycznej.
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych,
nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów i opiekunów świetlic szkolnych.
*Wystawa "Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci" ukazuje dorobek współczesnej ilustracji dziecięcej. To propozycja dla nauczycieli-opiekunów i rodziców, którzy doceniają rolę
doświadczenia w edukacji. Stanowi rodzaj podróży po świecie książki, której istotnym elementem jest
„obraz”. Skierowana jest zarówno do najmłodszych zwiedzających – dzieci, które nie osiągnęły
jeszcze biegłości w czytaniu oraz do młodych, świeżo upieczonych czytelników, szukający dodatkowej
motywacji do odkrywania opowieści. Rozjaśnia złożony proces tworzenia książki i zachęca
do obcowania z lekturą.

Link do logowania się: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/14116/o/w/Radom

plakat tu czy tam jpg