A A

 

 

ZAPROSZENIE

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają na wykład otwarty "Życie i dokonania Tytusa Chałubińskiego w kontekście 200-lecia urodzin". Wykład przybliży postać i dokonania Tytusa Chałubińskiego -  lekarza, przyrodnika, społecznika, znanego piewcy Tatr i odkrywcy ich przyrodoleczniczych wartości. Jego biografia zostanie przedstawiona na tle realiów społecznych i historycznych epoki z podkreśleniem dokonań na niwie nauk medycznych i przyrodniczych, działalności społecznej oraz oceną jego działań w dobie współczesnej.

Celem wydarzenia jest przypomnienie, z okazji przypadającego 29 grudnia, 200-lecia urodzin, znanych i nieznanych faktów z życia Tytusa Chałubińskiego oraz sumy jego dokonań. Nauczyciele uczestniczący w wykładzie będą mogli podjąć i rozwinąć treści zawarte w wystąpieniach w praktyce szkolnej,  w codziennej pracy z uczniami.

Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów artystycznych, edukacji regionalnej oraz wszystkich zainteresowanych.

Wykład odbędzie się w środę 16 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00, na platformie Zoom.

Nauczyciele, którzy będą chcieli otrzymać zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia, proszeni są o zarejestrowanie się po adresem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18515/o//w/Radom do dnia 15 grudnia

 

Program

17.00 - 17.05 - Związki Tytusa Chałubińskiego z Radomiem i Muzeum im. Jacka Malczewskiego, słowo wstępu - Leszek Ruszczyk, Dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

17.05 - 17.10 - Przedstawienie informacji o planowanej wystawie biograficznej  poświęconej Tytusowi Chałubińskiemu - Marek Słupek, kierownik Działu Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

17.10 - 18.00 - „Życie i dokonania Tytusa Chałubińskiego w kontekście 200-lecia urodzin” wykład online -  dr Adam Tyszkiewicz, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kurator wystawy pt.:  „Pomiędzy Warszawą a Zakopanem. Legenda Tytusa Chałubińskiego”

 

Aby wziąć udział w wykładzie należy w dniu 16 grudnia o godzinie 17.00 wejść do pokoju wykładowego - link dostępowy, ID spotkania oraz hasło poniżej:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96250540353?pwd=TkIvVW9IaW5EWndMQkhLbkdPbjBGUT09

Meeting ID: 962 5054 0353

Passcode: 478240

UWAGA:

Jeżeli nie macie Państwo aplikacji ZOOM (bezpłatnej), aby wziąć udział w wykładzie należy ją zainstalować.