A A

 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, której nadrzędnym celem jest tworzenie długofalowej, efektywnej współpracy koleżeńskiej w obszarze nauczania matematyki oraz uzyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów. Nasze działania zapewnią uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk stosowanych przez innych, poszerzanie własnych kompetencji i warsztatu pracy oraz wypracowywanie nowych, twórczych rozwiązań z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technologii oraz efektywnej organizacji pracy online z uczniem. Pracą sieci kieruje koordynator, który planuje, organizuje i prowadzi spotkania oraz gromadzi i udostępnia materiały edukacyjne. Naszym obszarem roboczym będzie wydziałowa platforma Moodle, zaś spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczestnicy sieci będą mieli również możliwość pracy asynchronicznej pomiędzy spotkaniami.

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/18165/o//w/Radom