A A

 Jeśli jesteś początkującym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – staż 0-3 lata, nasza bezpłatna propozycja seminarium przedmiotowego jest właśnie do Ciebie. Proponujemy wszechstronną pomoc metodyczną w doskonaleniu umiejętności z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w formie SEMINARIUM PRZEDMIOTOWEGO 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.) Spotkania seminaryjne będą się odbywały w grupie przedmiotowej, w godz. 14.00 – 18.00.

Moduły:

1. Osiągnięcia ucznia w kontekście podstawy programowej.

2. Ocenianie wspierające proces uczenia (się) w edukacji wczesnoszkolnej.

3. Edukacja polonistyczna – przykłady dobrych rozwiązań.

4. Dylematy wokół edukacji matematycznej i przyrodniczej w kształceniu zintegrowanym.

5. Edukacja cyfrowa w edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów mają na celu doskonalenie praktyki nauczycielskiej z możliwością własnego sposobu interpretowania proponowanych rozwiązań, podejmowania decyzji i krytycznej oceny swoich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych.

Zainteresowanych prosimy o zalogowanie się na stronie MSCDN: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/16908/o//w/Radom Nr realizacji: 16908 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie