MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 Zapraszamy nauczycieli na pierwsze w tym roku szkolenie w zakresie ruchu drogowego uprawniające do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Szkolenie organizowane jest przez MSCDN i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego. Specjalistyczne szkolenie w zakresie ruchu drogowego uprawniające nauczycieli do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową odbędzie się w MSCDN Wydział w Radomiu ul. Kościuszki 5A. w kwietniu 2020 roku. W programie: stan bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem pieszych i rowerzystów, wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące niechronionych użytkowników drogi, aktualne przepisy związane z uzyskiwaniem karty rowerowej, organizacją egzaminu, sprawdzanie i ocenianie umiejętności uczniów.

Zainteresowanych prosimy o zalogowanie się na stronie MSCDN: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/16693/o//w/Radom