A A

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w VIII edycji projektu Akademia letnia. Dobry nauczyciel - lepszy uczeń, który stanowi część składową dużego projektu Olimpiada Solidarności. Termin realizacji projektu: 30.06-07.07.2019 r. Projekt realizowany będzie w Gdańsku w formie wykładów, warsztatow i zajęć terenowych.

Zapraszamy nauczycieli techniki na warsztaty "Projekty techniczne na lekcjach techniki. Montaż i uruchamianie prostych układów elektronicznych", które odbędą się w MSCDN 11.04.2019 r o godz.14.30. Prowadzącym zajęcia będzie p. Witold Jakubek autor nowej podstawy programowej techniki. Celem warsztatów jest przygotowanie nauczycieli do realizacji z uczniami projektów technicznych.

Zapraszamy nauczycieli BIOLOGII i CHEMII szkół ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty „Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii w szkołach ponadpodstawowych”. W programie omówienie zmian w podstawie programowej oraz pokaz przykładowych doświadczeń do wykonania w szkolnej pracowni biologicznej i chemicznej.

Nie takie RODO straszne jak je malują... rozporządzenie jest już z nami rok, ale czy na pewno dobrze je stosujemy? Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych na szkolenie dotyczące Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które odbędzie się w MSCDN 28 maja 2019 roku w godz. 15.00 - 18.30. Koszt szkolenia - 90 zł.

Pogarda, zastraszanie, zniesławianie - słowa potrafią wykreować rzeczywistość pełną agresji i nienawiści względem drugiego człowieka, zranić na całe życie, a nawet doprowadzić do dramatu. Zapraszamy 17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 do MSCDN w Radomiu na konferencję poświęconą etyce słowa.

Projekt z ZUS" to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych realizacją "Projektu z ZUS" na spotkanie z Przedstawicielem ZUS, które odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz 14.30.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022.

Uwaga uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów! Fundacja EFC przyznaje stypendia na czas nauki w szkole ponadpodstawowej. Dzięki nim młodzi ludzie mają szansę zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i pomysły oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Rekrutacja do programu na stronie internetowej www.efc.edu.pl w terminie do 31 marca.

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

 

Zapraszamy nauczycieli matematyki ze wszystkich etapów edukacyjnych na XVI Konferencję Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapraszamy na kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Równocześnie przypominamy o nowych przepisach, które mówią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019. Obowiązek obejmuje zarówno nauczycieli jak i osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki.

4 kwietnia 2019 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja "Żywienie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym". Co to jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży? Zasady prawidłowego żywienia wg nowoczesnej dietetyki. Drugie śniadanie w przedszkolu i szkole. Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej?

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ( przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) na bezpłatne szkolenie zatytułowane: Cyfrowe pomiary w szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium poświęcone nowościom w prawie oświatowym. Już 26 lutego w godzinach 11.00-14.00 w naszej siedzibie przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzi ekspert w dziedzinie prawa oświatowego Pan Leszek Zaleśny. UWAGA! ilość miejsc ograniczona.

MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz wszystkich zainteresowanych tematem "Kanada pachnąca ... . Zmiany wyobrażenia Kanady w polskiej edukacji". Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Wites z Uniwersytetu Warszawskiego. Termin spotkania - 4 marca 2019 r., godz. 15.30 - 17.45, sala 216.

Szanowni Państwo, nowy termin najbliższego szkolenia "Forum Dyrektorów - szkoła wobec wymagań państwa" to 19 marca 2019 godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty przygotowujące do indywidualnego pielgrzymowania historycznymi szlakami do Santiago de Compostela i Rzymu, które odbędą się 15 lutego 2019 r. o g. 15.00 w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A. Zajęcia poprowadzą Panie Wanda Bakuła i Małgorzata Zdybiewska-Garbacik.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Fundacja Ocalenie we współpracy z MSCDN Wydział w Radomiu serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące tematyki migracyjnej  zatytułowane: "Przekraczając granice - zrozumieć uchodźców".  Zajęcia odbędą się 16 lutego w siedzibie MSCDN Wydział w Radomiu, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Podkategorie