A A

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego do udziału w forum zapewniającym doskonalenie i wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami zarówno z wieloletnim doświadczeniem, jak i będącymi w trakcie awansu zawodowego, uczącymi w różnego typu szkołach...

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych rozpoczynających pracę w zawodzie (staż: 0-3 lata) na cykl bezpłatnych seminariów realizowanych w ramach projektu MSCDN „Nauczyciel na starcie”. Seminaria odbywają się w formule online i mieszanej, z wykorzystaniem platformy Moodle. Pierwsze spotkanie online 28 października.

 

Zapraszamy nauczycieli języka niemieckiego do udziału w drugiej edycji Internetowego Forum Germanistów. Nowoczesne lekcje języka niemieckiego rozwijające sprawności receptywne i produktywne z wykorzystaniem aplikacji internetowych...

 

Tegoroczna 4. edycja ogólnoświatowej akcji #ErasmusDays odbędzie się w dniach 15-17.10 2020 r. Jej celem jest upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. W tych dniach na terenie całego świata będą podejmowane inicjatywy, które przybliżą praktyczną stroną programu Erasmus+.

Czytaj wiięcej...

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych świadomym planowaniem, rozwojem lub zmianą kariery zawodowej do udziału w bezpłatnym webinarium on-line pt. “IKIGAI – japońska metoda na szczęśliwe życie zawodowe”, które odbędzie się dn. 16.10.2020 r. o godz. 14.00

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Z przyjemnością zapraszamy do udziału w szóstej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej edycji do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie mazowieckim, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.

Zapraszamy dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, wychowawców na konferencje organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji Wydział w Radomiu wraz z MSCDN, poświęconą profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

Zapraszamy Państwa nauczycieli plastyki na cykl warsztatów poświęconych poszerzeniu  wiedzy i umiejętności w przestrzeni sztuki. Warsztaty realizowane będą we współpracy z muzeami i innymi instytucjami kultury z naszego regionu.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  zaprasza dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane na bezpłatne webinarium AKREDYTACJA „Biletem wstępu” w programie Erasmus 2021-2027 (MOBILNOŚĆ- INNOWACJE-WSPÓŁPRACA). REJESTRACJA tylko on-line do dnia 04.10.2020 r.

Czytaj więcej...

Projekt "NAUCZYCIEL  NA  STARCIE" - oferta programowa MSCDN w roku szkolnym 2020/2021 dla nauczycieli rozpoczynających pracę (o stażu 0-3 lata). Nauczyciel na starcie to bezpłatna propozycja wszechstronnej pomocy dla rozpoczynających pracę nauczycieli. Dzięki projektowi uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności w zakresie metodyki nauczanego przedmiotu, autodiagnozy, kompetencji interpersonalnych, pracy z grupą, nawiązywania prawidłowych relacji z rodzicami. Poznają wybrane przepisy prawa oświatowego oraz procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji dotyczącej tematyki „Modelu aktywnej komunikacji w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, informujemy, że Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przystąpiło do konkursu FRSE w wyniku którego zostało wyłonione jako Regionalny Punkt Informacyjny FRSE na rok 2020-2021 dla województwa mazowieckiego. Naszym zadaniem jest docieranie z informacją i promowanie programów, projektów i inicjatyw zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli geografii, przyrody oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem narzędzi TIK w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych, na warsztaty zatytułowane "ZaTIKowana geografia - wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime w nauczaniu". Każdy uczestnik otrzyma materiały, certyfikat uczestnictwa oraz 3-miesięczny, bezpłatny dostęp do Platformy Multimedialnej Meridian Prime. Termin spotkania: 29.09. 2020 r., godz. 16:00.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wszystkich zainteresowanych tematem na seminarium zatytułowane: "Człowiek a środowisko geograficzne - rozwiązywanie problemów wynikających z konfliktów interesów". Spotkanie poprowadzi dr hab. Tomasz Wites - wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Termin seminarium – 13 października 2020 r., godz. 15.30

 

Polska Akcja Humanitarna zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół do wspólnego działania w programach: "Wiem i Działam" oraz "Godziny Wychowawcze ze Światem". Uczestnictwo w tych bezpłatnych programach proponowane jest klasom, grupom, a nawet całym szkołom. Przygotowane materiały dotyczą wszystkich poziomów edukacyjnych, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok. Wszystkie programy są przygotowane na ewentualność pracy zdalnej. http://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/

Konferencja odbędzie się 9 września i jest organizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Podczas wykładówi warsztatów pokażemy typowe i mniej typowe zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

Czytaj więcej...

W dniu 2 września 2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja
w człowieka w roku szkolnym 2020/2021.

Będzie się składał z dwóch etapów...

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego (branżowego) rozpoczynających pracę w zawodzie lub mających krótki staż pracy, do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów realizowanych w ramach projektu organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nauczyciel na starcie”. Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych rozpoczynających pracę w szkole.

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.

Tematem przewodnim IV edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” były lata 20-te XX wieku na Mazowszu. Trudna z pozoru tematyka została nie odstraszyła autorów, a nadesłane prace wykazują się różnorodnym podejściem pod względem zaproponowanych metod oraz form pracy z uczniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż pojawiły się propozycje nauczania o Mazowszu w systemie zdalnym. Przygotowane przez autorów karty pracy i teksty źródłowe zachęcają do odkrywania tajników naszego regionu.

Podkategorie