A A

Już po raz piętnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Łączy nas Mazowsze”.

Tematem przewodnim IV edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu” były lata 20-te XX wieku na Mazowszu. Trudna z pozoru tematyka została nie odstraszyła autorów, a nadesłane prace wykazują się różnorodnym podejściem pod względem zaproponowanych metod oraz form pracy z uczniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż pojawiły się propozycje nauczania o Mazowszu w systemie zdalnym. Przygotowane przez autorów karty pracy i teksty źródłowe zachęcają do odkrywania tajników naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i wszystkich zainteresowanych tematem na webinarium zatytułowane Polska i jej sąsiedzi – obwód kaliningradzki. Bliskie sąsiedztwo w perspektywie nauczania problemowego. Spotkanie on-line poprowadzi dr hab. Tomasz Wites - wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Termin webinarium – 27 maja 2020 r., godz. 14.00

Przystań wychowawców świetlicy szkolnej – sieć współpracy i samokształcenia jest formą wspomagania nauczycieli rozpoczynających pracę jak i mających doświadczenie w zawodzie.Celem spotkań jest wymiana dobrych praktyk, czyli wzajemne dzielenie się własnymi pomysłami, zdobytą wiedzą oraz metodycznymi rozwiązaniami.

Zapraszamy nauczycieli na specjalistyczne szkolenie online w zakresie ruchu drogowego uprawniające do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Szkolenie organizowane jest przez MSCDN i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na seminarium on - line zatytułowane "Różnorodność krajobrazów strefy borealnej". Zdalnie poprowadzi je dr hab. Tomasz Wites - wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Termin seminarium – 11 maja 2020 r., godz. 15.00

Czy w tym roku odbędzie się tradycyjnie organizowany Letni Uniwersytet Nauczycieli Humanistów? Monitorowanie rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju daje nadzieję na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Zapraszamy zatem na LUNH, który upływać będzie pod hasłem „Na literackim szlaku Kielecczyzny”. Planowany termin: 29 czerwca – 1 lipca 2020 roku.

Ministerstwo Finansów rusza z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tematem tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych.

Szanowni Państwo, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zainaugurowało ogólnopolski projekt dla szkół podstawowych pt. „#JaTyOnOff”.Celem projektu jest promocja cyfrowej równowagi – korzystania ze smartfonów w sposób odpowiedzialny i kreatywny, ale także innego spędzania czasu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Do konkursu w ramach projektu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach” realizowanego przez Teatr Wielki Opera Narodowa we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgłoszono 33 projekty szkolne w trzech kategoriach wiekowych...

 

Startujesz w zawodzie nauczyciela? Rozpocząłeś pracę, jako nauczyciel języka polskiego, potrzebujesz inspiracji? - to seminarium jest dla Ciebie! Celem cyklu bezpłatnych szkoleń jest doskonalenie warsztatu metodycznego początkującego nauczyciela języka polskiego w każdym typie szkoły, w oparciu o  nową podstawę programową...

Szkolenie "Storytelling na lekcjach języka obcego" to kolejne spotkanie z ekspertem z ogromnym doświadczeniem w tworzeniu i prezentowaniu interesujących historii na zajęciach języków obcych. Zapraszamy do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu 25 kwietnia, godz.: 10.00 - 14.00. Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i I etapu edukacyjnego (klasy I - III), jednakże każdy zainteresowany tematyką będzie mile widziany.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej edycji do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w województwie mazowieckim, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.W ramach projektu nauczyciele odbędą 72- godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć gry w szachy. Uczestnicy dostaną pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy.

Kontynuacja spotkań superwizyjnych dla wychowawców z Młodziezowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Osrodków Wychowawczych. To spotkanie, zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez uczestników spotkań, poświęcone będzie metodom radzenia sobie z ze stresem w pracy z wychowankami i sytuacjami trudnymi na jakie w codziennej pracy napotykają.

Jeśli jesteś początkującym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – staż 0-3 lata, nasza bezpłatna propozycja seminarium przedmiotowego jest właśnie do Ciebie. Proponujemy wszechstronną pomoc metodyczną w doskonaleniu umiejętności z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w formie SEMINARIUM PRZEDMIOTOWEGO 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.) Spotkania seminaryjne będą się odbywały w grupie przedmiotowej, w godz. 14.00 – 18.00. Pierwsze warsztaty odbędą się 11.03.2020.

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego (branżowego) rozpoczynających pracę w zawodzie lub mających krótki staż pracy, do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów realizowanych w ramach projektu organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nauczyciel na starcie”. Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych rozpoczynających pracę w szkole.

Od 16 marca zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) rozpoczynających pracę w szkole, do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów zatytułowanych „Dobry start nauczyciela przedmiotów edukacji przyrodniczej w praktyce”. Zajęcia poprowadzą nauczyciele praktycy: konsultanci, doradcy metodyczni i trenerzy. Celem seminariów przedmiotowych jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli poprzez praktyczne wykorzystanie metody naukowej, narzędzi cyfrowych i oceniania wspierającego proces uczenia (się).

22 kwietnia 2020 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja Och! Ptaki celem, której jest podnoszenie poziomu społecznej świadomości o zagrożeniach i ochronie ptaków. Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przyrodniczej oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Dlaczego i jak uczyć o ptakach? Edukacja przyrodnicza w szkole i poza murami szkoły...

Zapraszamy nauczycieli edukacji przyrodniczej oraz wszystkich zainteresowanych tematem na warsztaty metodyczne, które odbędą się w MSCDN Wydział w Radomiu 17 marca 2020 roku na temat organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Zdrowie, jako wartość uniwersalna, powinno być uznane za "filar" programu dydaktyczno- wychowawczego szkoły. Ludzie ucząc - uczą się - Seneka.

Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii szkół podstawowych na warsztaty metodyczne, które odbędą się w MSCDN Wydział w Radomiu w dniach 21 oraz 28 kwietnia 2020 roku. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów nauk przyrodniczych w zakresie praktycznego nauczania, z wykorzystaniem elementów metody badawczej oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zestawów laboratoryjnych w pracy z uczniami.

Podkategorie