MSCDN logo Radom

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Ministerstwo Finansów rusza z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tematem tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych.

Szanowni Państwo, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zainaugurowało ogólnopolski projekt dla szkół podstawowych pt. „#JaTyOnOff”.Celem projektu jest promocja cyfrowej równowagi – korzystania ze smartfonów w sposób odpowiedzialny i kreatywny, ale także innego spędzania czasu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach”. Do konkursu w ramach projektu „Moniuszko w mazowieckich szkołach i przedszkolach” realizowanego przez Teatr Wielki Opera Narodowa we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zgłoszono 33 projekty szkolne w trzech kategoriach wiekowych...

 

Startujesz w zawodzie nauczyciela? Rozpocząłeś pracę, jako nauczyciel języka polskiego, potrzebujesz inspiracji? - to seminarium jest dla Ciebie! Celem cyklu bezpłatnych szkoleń jest doskonalenie warsztatu metodycznego początkującego nauczyciela języka polskiego w każdym typie szkoły, w oparciu o  nową podstawę programową...

Szkolenie "Storytelling na lekcjach języka obcego" to kolejne spotkanie z ekspertem z ogromnym doświadczeniem w tworzeniu i prezentowaniu interesujących historii na zajęciach języków obcych. Zapraszamy do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu 25 kwietnia, godz.: 10.00 - 14.00. Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i I etapu edukacyjnego (klasy I - III), jednakże każdy zainteresowany tematyką będzie mile widziany.

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w piątej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej edycji do udziału zapraszamy po 2 nauczycieli z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w województwie mazowieckim, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój zawodowy.W ramach projektu nauczyciele odbędą 72- godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć gry w szachy. Uczestnicy dostaną pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy.

Kontynuacja spotkań superwizyjnych dla wychowawców z Młodziezowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Osrodków Wychowawczych. To spotkanie, zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi przez uczestników spotkań, poświęcone będzie metodom radzenia sobie z ze stresem w pracy z wychowankami i sytuacjami trudnymi na jakie w codziennej pracy napotykają.

Jeśli jesteś początkującym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – staż 0-3 lata, nasza bezpłatna propozycja seminarium przedmiotowego jest właśnie do Ciebie. Proponujemy wszechstronną pomoc metodyczną w doskonaleniu umiejętności z zakresu metodyki edukacji wczesnoszkolnej, przykładów dobrych praktyk do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w formie SEMINARIUM PRZEDMIOTOWEGO 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.) Spotkania seminaryjne będą się odbywały w grupie przedmiotowej, w godz. 14.00 – 18.00. Pierwsze warsztaty odbędą się 11.03.2020.

Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego (branżowego) rozpoczynających pracę w zawodzie lub mających krótki staż pracy, do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów realizowanych w ramach projektu organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Nauczyciel na starcie”. Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych rozpoczynających pracę w szkole.

Od 16 marca zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) rozpoczynających pracę w szkole, do udziału w cyklu bezpłatnych seminariów zatytułowanych „Dobry start nauczyciela przedmiotów edukacji przyrodniczej w praktyce”. Zajęcia poprowadzą nauczyciele praktycy: konsultanci, doradcy metodyczni i trenerzy. Celem seminariów przedmiotowych jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli poprzez praktyczne wykorzystanie metody naukowej, narzędzi cyfrowych i oceniania wspierającego proces uczenia (się).

22 kwietnia 2020 roku o godz. 14 oo w MSCDN Wydział w Radomiu odbędzie się konferencja Och! Ptaki celem, której jest podnoszenie poziomu społecznej świadomości o zagrożeniach i ochronie ptaków. Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, edukacji przyrodniczej oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Dlaczego i jak uczyć o ptakach? Edukacja przyrodnicza w szkole i poza murami szkoły...

Zapraszamy nauczycieli edukacji przyrodniczej oraz wszystkich zainteresowanych tematem na warsztaty metodyczne, które odbędą się w MSCDN Wydział w Radomiu 17 marca 2020 roku na temat organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Zdrowie, jako wartość uniwersalna, powinno być uznane za "filar" programu dydaktyczno- wychowawczego szkoły. Ludzie ucząc - uczą się - Seneka.

Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii szkół podstawowych na warsztaty metodyczne, które odbędą się w MSCDN Wydział w Radomiu w dniach 21 oraz 28 kwietnia 2020 roku. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów nauk przyrodniczych w zakresie praktycznego nauczania, z wykorzystaniem elementów metody badawczej oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zestawów laboratoryjnych w pracy z uczniami.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich typów szkół do udziału w kursach doskonalących: rozwój i awans nauczyciela stażysty, rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego oraz rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Szczególnie gorąco zapraszamy osoby, które planują w najbliższym czasie rozpoczęcie procedury uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych wykorzystywaniem nauczania problemowego w pracy z uczniami, na seminarium zatytułowane "Wielkie miasta świata - pozytywne i negatywne przykłady rozwiązywania problemów mieszkaniowych i egzystencjalnych". Spotkanie poprowadzi dr hab. Tomasz Wites - wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, doktor habilitowany nauk o Ziemi specjalizujący się w geografii regionalnej. Autor wielu publikacji dotyczących między innymi Dalekiego Wschodu. Termin spotkania - 9 marca 2020 r., godz. 15.30 - 18.30, sala 216.

Zapraszamy nauczycieli na pierwsze w tym roku szkolenie w zakresie ruchu drogowego uprawniające do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową. Szkolenie organizowane jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu.

Zapraszam na kolejne spotkania Akademii Dyrektora i Forum Dyrektorów. Akademia Dyrektora odbędzie się 03 marca 2020 r. godz. 11.00 a spotkanie poprowadzi Leszek Zaleśny. Tematem szkolenia będą czynności dyrektora w zakresie zmieniającego się statusu nauczyciela w 2020 r. oraz zmiany w prawie oświatowym. Forum Dyrektorów odbędzie się natomiast 05 marca o godz. 11.00. i jak zwykle poprowadzi je Izabela Leśniewska.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego i matematyki wszystkich typów szkół do udziału w kursie „Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów – sytuacje dydaktyczne i projekty edukacyjne”. Kurs będzie prowadzony metodą blended-learning, łącząc tradycyjne sposoby nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącymi) z aktywnościami prowadzonymi on-line.

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Podobnie jak w ubiegłych latach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy wiekowej: 7-9 lat, 10–14 lat lub 15-18 lat.

"Akceptacja na rzecz różnorodności kulturowej wspominając – rozwijając – testując". W kontekście mających właśnie miejsce ruchów uchodźczych do państw wspólnoty europejskiej poniższe pytania skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w kształcenie dorosłych, w pracę socjalną czy inicjatywy lokalne:

Podkategorie