A A

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Olimpiady Języka Angielskiego na stronie internetowej: www.wsjo.pl

Celem Olimpiady jest aktywizacja uczniów, aby poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej. Uczniowie przystępujący do I i II etapu zawodów powinni wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej jak również wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA. Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych. Test pisemny składa się z dwu testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską.)