MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

PROJEKT NAUCZYCIEL NA STARCIE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

CELE:
Wsparcie nauczycieli rozpoczynających pracę w planowaniu rozwoju i awansie zawodowym;
Doskonalenie umiejętności metodycznych oraz wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

ADRESACI PROJEKTU:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, rozpoczynający pracę w zawodzie.

KOMPONENTY PROJEKTU

I. KURS DOSKONALĄCY 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania będą się odbywały w grupach międzyprzedmiotowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w godzinach popołudniowych, w każdym z sześciu Wydziałów MSCDN, według jednolitego programu.
Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział w minimum trzech spotkaniach.

II. SEMINARIUM PRZEDMIOTOWE 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.)
Spotkania seminaryjne będą się odbywały w małych grupach przedmiotowych począwszy od końca pierwszego semestru do końca roku szkolnego 2019/2020, w godzinach popołudniowych. Seminaria będą prowadzić nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni danych specjalności.
Warunkiem ukończenia seminarium jest aktywny udział w minimum trzech spotkaniach.

III. INDYWIDUALNA OPIEKA SPECJALISTÓW
W ciągu całego roku szkolnego 2019/2020 uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania między innymi z: konsultacji indywidualnych ze specjalistami MSCDN; wizyt koleżeńskich specjalisty w macierzystej placówce uczestnika projektu, udziału w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli danej specjalności, Rejestracja on-line..,

Zapisy do projektu do 25 listopada 2019 r. pod linkiem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/16093/o//w/Ostro%C5%82%C4%99ka