MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

Zapraszamy na nową formę; jest to kurs doskonalący przeznaczony dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych, którzy rozpoczynają pracę na stanowisku kierowniczym (staż dyrektorski od 0 do 2 lat). Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów w zakresie kierowania szkołą/placówką oświatową w pierwszych latach sprawowania funkcji.

Proponowane moduły:
1. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej.
2. Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny.
3. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
4. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli.
5. Komunikacja i budowanie relacji.
6. Dyrektor liderem rady pedagogicznej.
7. TIK w zarządzaniu szkołą.
8. Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Na tę formę doskonalenia składa się 8 spotkań - raz w miesiącu po 4 godziny (razem 32 godz).
Zapisów można dokonywać do 25 listopada 2019 r. pod linkiem: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/16112/o//w/Ostro%C5%82%C4%99ka