MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Jest on skierowany do nauczycieli - opiekunów, pedagogów szkolnych albo doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia(IPREU) lub Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia (IPRZU) w roku szkolnym 2018/2019. Szczegóły : www.stypendia.oeiizk.waw.pl  www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl 

 

Marzena Balcerzak
nauczyciel konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
tel. 297444127

Ewa Rosołowska
nauczyciel konsultant ds. edukacji zawodowej, przedsiębiorczości i TIK
tel. 297444127