A A

13 i 23 kwietnia nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej mogą rozszerzać swoje umiejętności o takie narzędzia do pracy zdalnej jak: transmisja online, nagrywanie filmów, nagrania dźwiękowe, tworzenie zdjęć i kolaży ze zdjęć, tworzenie prezentacji oraz korzystanie z filmów. Zachęcamy do udziału z warsztatach metodycznych „Nauczać zdalnie, czyli jak uczyć dzieci w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej na odległość”.

Szczegóły.