A A

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Będzie stanowić wsparcie w zakresie realizowanych w tych placówkach zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a w szczególności z pogłębieniem wiedzy w zakresie metodyki nauczania zdalnego oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych niezbędnych do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem zasobów platformy e-podręczniki (Zintegrowana Platforma Edukacyjna).

Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone będzie w terminie 26 października – 27 listopada 2020 r. 
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.
Rejestracja na szkolenie trwa do 23 października 2020 r.
Więcej informacji na stronie ORE