A A

HARMONOGRAM szkolenia w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce (3 weekendy) wygląda następująco:

11-13 września 2020 r.
25-27 września 2020 r.
9-11 października 2020 r.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu i sposobu realizacji projektu w zależności od panującej sytuacji epidemicznej.
Placówkom biorącym udział w projekcie przekażemy sprzęt, w skład którego wchodzi 16 kompletów szachów dla dzieci oraz mały zestaw szachów ogrodowych.
Koszt udziału placówki w projekcie wynosi 600 zł za dwóch nauczycieli.
Dodatkowo planujemy bezpłatne seminaria na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy.