MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia realizowane na platformie Moodle. Uczestnicy przyjmowani są po zgłoszeniu online poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce: Zapisy. Przed uruchomieniem formy otrzymacie Państwo na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy instrukcję, jak zalogować się na szkolenie.

Aby uzyskać informacje o szkoleniu oraz link do formularza zgłoszeniowego należy otworzyć wybraną formę.

 

KURSY i WARSZTATY

Ocenianie kształtujące i jego rola w diagnozowaniu, wspieraniu i motywowaniu ucznia.

Narzędzia cyfrowe w edukacji polonistycznej.

Szkolne gatunki wypowiedzi argumentacyjnych w podstawie programowej (elementy retoryki) - e- learning dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych.

Testy online i inne pomysły na sprawdzenie wiedzy uczniów.

Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej – aspekty prawne i praktyczne rozwiązania.

Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – wykorzystanie narzędzi i aplikacji TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania uczniów do uczenia się.

Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej

Ocenianie kształtujące na zajęciach przedmiotów przyrodniczych formą wzmacniania zaangażowania ucznia w proces dydaktyczny i wychowawczy

Jakie elementy oceniania kształtującego warto wykorzystać na lekcjach historii?

Projekt edukacyjny- kształcenie kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym w edukacji zdalnej.

Nauczanie języków obcych: czas na WebQuest.

 

Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej?

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie.

Wykorzystanie TIK w pracy zdalnej nauczyciela - kształcenie na odległość.

Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie.

 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

  • w serwisie Edmodo dostępnym po zarejestrowaniu/zalogowaniu się. Uwaga: Edmodo jest serwisem edukacyjnym. W grupie nie będą akceptowane osoby ukrywające się pod pseudonimami.

Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego

Międzywydziałowa mazowiecka sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków obcych. Dostęp ze strony https://edmo.do/j/px47fy. Aktualny kod dostępu vsjihw

Zdalne nauczanie historii i wos

Międzywydziałowa mazowiecka sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii i wos. Dostęp ze strony https://edmo.do/j/jrisn2. Aktualny kod dostępu 4ug7jj

  • na platformie Moodle

Szkolni Pasjonaci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rejonu działania MSCDN Wydział w Siedlcach. Samodzielne zapisy lub kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.