MSCDN logo Ostroleka

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

Cele:

- Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących budowy utworu muzycznego i wynikających z nich zasad kompozycji tanecznej.
- Ukazanie możliwości wykorzystania elementów tańca podczas lekcji wychowania fizycznego oraz podczas form pozalekcyjnych.

 

Prowadzenie zajęć: Jacek Wójcik, Bartosz Wójcik.

Należy zabrać ze sobą wygodny strój i obuwie.

Serdecznie zapraszamy: https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/16873/o//w/Ostro%C5%82%C4%99ka