A A

Zapraszamy na konferencję: Dziecięca depresja. Inspiracje filmem"Dzień czekolady". Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja, g. 15.30 -18.30 w kinie Jantar przy Ostrołęckim Centrum Kultury.

Dzień czekolady terapeutycznie i edukacyjnie
Dzień czekolady - godziny wychowawcze
Zgłoszenia on-line
Każdy z uczestników otrzyma - Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów psychologów szkolnych do pracy z filmem „Dzień czekolady”na godzinach wychowawczych.

Szanowni Państwo,
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na konferencję informacyjno – promocyjną poświęconą projektowi „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozwojem zawodowym, doskonaleniem własnych kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń, a przede wszystkim zależy Wam na rozwoju szkół i placówek w których pracujecie, konferencja będzie dobrym miejscem na początek zmian osobistych i zawodowych.
Zaproszenie
Program konferencji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w województwie mazowieckim. Do udziału zapraszamy placówki, które do tej pory nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu. Uczestnikami będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – z każdej placówki po 2 nauczycieli.

Informujemy, że etap rejonowy Konkursu Wiedzy o Mazowszu odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w MSCDN Wydział w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38.
 
Zespół ds. konkursu o regionie

Zapraszamy nauczycieli matematyki liceów i techników do udziału w kursie on-line "Matematyka w Połowie drogi… – wieloaspektowa diagnoza umiejętności matematycznych uczniów klas drugich szkół średnich kończących się maturą".

Czytaj więcej...


Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają dyrektorów , nauczycieli wszystkich typów szkół, pracowników instytucji oświatowych oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego na konferencję: Lekcje o Mazowszu: Pierwsze dni Niepodległości, która odbędzie się 26.02.2019 r., o godz. 12.00 w MSCDN Wydział w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych, edukatorów, pracowników samorządowych i działaczy lokalnych z całej Polski pracujących lub planujących pracę w instytucjach zajmujących się problematyką wielokulturowości, integracji oraz wsparcia obcokrajowców mieszkających w Polsce. Zapraszamy również nauczycieli pracujących w szkołach, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Czytaj więcej...


Kogo poszukujemy?
Poszukujemy współpracowników – osób, które dostrzegają wagę oraz pilność potrzeby ochrony klimatu i chcą być częścią rozwiązania. Jeśli masz dobrą orientację merytoryczną w temacie lub dobre przygotowanie w zakresie nauk ścisłych i chcesz włączyć (lub poszerzyć) wiedzę o klimacie do swoich działań, kierujemy tę wiadomość właśnie do Ciebie.

Czytaj więcej...

Przedsięwzięcie jest adresowane do nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także innych osób związanych z mazowiecką oświatą i kulturą. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają Państwa gmine do udziału w projekcie: Misja Programowanie. Dzięki projektowi „Misja: programowanie” szkoły w Państwa gminie jako jedne z pierwszych w okolicy będą oferować naukę programowania. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli posiadający uprawnienia do nauczania w klasach I-III zostaną znakomicie przygotowani do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które zostało wprowadzone do podstawy programowej klas I-III w roku szkolnym 2017/2018.

O projekcie
Zasady uczestnictwa
Wzór deklaracji

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej realizowanego w projekcie pt.: „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy".

Zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym życia i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego i jego dokonań na rzecz wolnej Polski. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...


W dniu 4 października 2018r., dobyła się w wydziale MSCDN w Ostrołęce konferencja pt. "Niepodległa. Wybitni polscy uczeni Światu. Nauki przyrodnicze". Konferencja odbyła się zgodnie z ramowym programemi i cieszyła sie dużym zainteresowaniem wśród przybyłych słuchaczy. Podczas konferencji prezentowane były wystawy: "Prawda i legenda o morzu Bajkał", "Do wnętrza Ziemi", "Zaklęte w piękno", "Prawdziwych Ajanów już nie ma", "Kolory i mapy Syberii", "Jakucja Terra Incognita". Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji i skorzystania z udostępnionych materiałów pookonferencyjnych.

 


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty na doskonalenie nauczycieli, dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Tematyka i terminarz szkoleń do pobrania tutaj.


Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w „Konkursie wiedzy o Mazowszu” objętym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego...

Czytaj więcej...

 
 
 
 


MSCDN zaprasza nauczycieli z Mazowsza rozpoczynających pracę w zawodzie do udziału w międzynarodowym projekcie

The Unteachables realizowanym w programie Erasmus+.


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu "Połowa drogi" zaadresowanej do nauczycieli matematyki i ich uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących się maturą.

Więcej informacji...

 
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce zaprasza na szkolenia w miesiącach wrzesień-październik 2018

Więcej informacji...