mscdn15 p

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych Województwa Mazowieckiego w okresie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania MSCDN ogranicza działalność w zakresie realizacji szkoleń i innych zadań. Wszystkie formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą online.

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz administracja są dostępni za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kontakt na stronie internetowej Wydziału.

A A

 

Zapraszamy nauczycieli biologii i chemii na bezpłatne warsztaty Wdrażanie nowej podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych, które odbędą się w MSCDN Wydział w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26 według poniższego harmonogramu:

Doświadczenia chemiczne: 5 grudnia 2019 r. g. 15.30 – 19.00. Zajęcia poprowadzi Maciej Rusiecki - nauczyciel biologii, egzaminator OKE w Warszawie, edukator;

Doświadczenia biologiczne: 23 listopada 2019 r. w g. 9.30 – 13.00. Zajęcia poprowadzi Barbara Kamińska - nauczyciel chemii, egzaminator OKE w Warszawie, koordynator projektów edukacyjnych.

W programie m.in.: omówienie zmian w podstawie programowej oraz przykładowe doświadczenia do wykonania w szkolnej pracowni. Uczestnictwo w zajęciach może okazać się inspiracją do doskonalenia warsztatu pracy oraz lepszego przygotowania ucznia do kolejnego etapu nauczania.


Elektroniczny formularz zgłoszenia na warsztaty
Doświadczenia chemiczne

Elektroniczny formularz zgłoszenia na warsztaty
Doświadczenia biologiczne

 

Szczegółowych informacji udziela Joanna Pocałuń, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.

Uwaga - dla nauczycieli biologii w grudniu planowane jest również szkolenie w zakresie wieloaspektowej analizy wyników matur.