A A

pawns 3467512 1280MSCDN Wydział w Płocku zaprasza uczniów szkół biorących udział w I, II oraz III edycji projektu Szachy w mazowieckiej szkole na turniej szachowy, który pozwoli sprawdzić swoje umiejętności oraz doświadczyć ciekawych przeżyć

Rekrutacja zakończona