A A

MSCDN Wydział w Płocku, wzorem lat ubiegłych, wspierając działania podejmowane przez szkoły w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego proponuje szkolnym doradcom zawodowym szkół podstawowych i ponadpodstawowych udział w cyklu spotkań

Zaproszenie