A A

 

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych na seminarium „Planowanie dydaktyczne w szkole zawodowej w świetle zmian od roku szkolnego 2019/2020”, które poprowadzi pan Marek Rudziński, nauczyciel konsultant Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, autor artykułów naukowych, samodzielnych opracowań, materiałów dydaktyczno – metodycznych, konsultant merytoryczny ponad 80 opracowań, recenzent kilkudziesięciu podręczników do kształcenia zawodowego, kilkunastu programów kształcenia zawodowego oraz pakietów edukacyjnych.


Seminarium odbędzie się 6 listopada 2019 r. w auli MSCDN Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, w godz. 15.45 - 19.15.


W programie seminarium:
- Programy nauczania zawodu – opracowanie, wybór, dostosowanie i dopuszczanie.
- Modele i zasady konstruowania planów dydaktycznych.


Spotkanie jest bezpłatne.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapraszamy