A A

render 2123987 640Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych „Ars educandi”. Jest to nowoczesna, także interaktywna forma uczenia się, m.in. za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zaproszenie