A A

font 2111748 640Wychodząc naprzeciw wymaganiom nowej podstawy programowej, pragniemy zaprosić Państwa na uroczystą prezentację programu, który doskonale wpisuje się w realizację zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaproszenie