A A

 

 

Zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w konferencji organizowanej z okazji Europejskiego Dnia Języków pt. Interkulturowość na lekcjach języków.

W tym roku, z uwagi na fakt, że wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego należy do najważniejszych kierunków polityki oświatowej państwa, a rozwijanie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i krytycznej świadomości interkulturowej jest jednym z kluczowych trendów w nauczaniu języków obcych, proponujemy tę właśnie tematykę - jako temat przewodni naszego cyklicznego przedsięwzięcia.

Konferencja odbędzie się 10 października 2019 r. w godz. 15.00-18.00 w siedzibie MSCDN Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.

Program spotkania obejmuje następującą tematykę:

  1. Kształcenie kompetencji interkulturowej na lekcjach języków obcych - wykład eksperta, dr Tomasz Róg, autor m.in. materiałów dla nauczycieli Szkół ćwiczeń - Języki obce - Zestaw 10. Kompetencja interkulturowa
  2. Programy i materiały wspierające rozwój kompetencji międzykulturowej - Anna Susek, Ośrodek Rozwoju Edukacji
  3. Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej - rozwiązania praktyczne, popularyzacja przykładów dobrej praktyki - prezentacje nauczycieli
  4. Oferta doskonalenia MSCDN dla nauczycieli języków obcych w roku szkolnym 2019/2020 - Aneta Gładys, konsultant MSCDN
  5. Krótki występ muzyczny uczestników Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają nie tylko potwierdzenia udziału w konferencji, zostaną też wyposażeni w pakiet materiałów ORE przydatnych w codziennej praktyce szkolnej i przyczyniających się do podejmowania skutecznych działań w obszarze kształtowania kompetencji interkulturowej.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY