A A

play 3978841 640Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) z obszaru powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, Powiatu Miasto Płock do Projektu "Kariera bez oGRAniczeń", realizowanego w oparciu o metodę gier.

Plakat        Zaproszenie