A A

 

W III edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli uczestnicy stanęli przed wyzwaniem opracowania scenariusza zajęć edukacyjnych, którego bohaterem są mieszkańcy Mazowsza – bardziej lub mniej znane postacie, grupy społeczne i narodowości, żyjące wśród nas, albo już nieobecne.

Do konkursu zgłoszonych zostało 35 prac. Wszystkie przeszły pomyślnie etap oceny formalnej i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej:

w kategorii 7-9 lat – 12 scenariuszy,
w kategorii 10-14 lat - 13 scenariusze,
w kategorii 15-18 lat - 10 scenariuszy.

W tegorocznej edycji konkursu prac jest zdecydowanie mniej niż w dwóch poprzednich. Biorąc pod uwagę podwójne autorstwo, w konkursie wzięły udział 42 osoby. Na uwagę zasługuje fakt, iż wielu autorów brało już udział w poprzednich edycjach: dziewięć osób po raz drugi, a siedem po raz trzeci. Oprócz nauczycieli czynnych w grupie autorów znalazła się emerytowana nauczycielka, osoby pracujące w archiwum, w bibliotece pedagogicznej oraz członek stowarzyszenia realizującego projekty non-profit na rzecz edukacji.

Statystyka zgłoszeń wg wydziałów MSCDN przedstawia się następująco: Warszawa - 14, Ostrołęka – 7, Ciechanów - 6, Płock – 4, Siedlce - 3 i Radom – 1.

Decyzją Komisji przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

W kategorii 7-9 lat

I nagroda: „Kurpiowski Talent Show” - Agata Pędzich i Paula Skiba, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce – 2 500 zł,
II nagroda: „Obóz Odkrywców - Mazowszanie Dzieciom” - Monika Jabłońska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku – 1 500 zł,
III nagroda: „Znam nasze dzieje”- Małgorzata Żebrowska, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce – 1 000 zł,
Wyróżnienie: „Jesteśmy stąd - wybitni Mazowszanie”, Izabela Bielińska i Beata Osiał, Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim – 500 zł,
Wyróżnienie: „Zagadkowe Mazowsze” - Agnieszka Oszczyk, Zespół-Przedszkolny w Kaliszkach – 500 zł.

 

W kategorii 10-14 lat

I nagroda: „Białołęka wielu kultur” - Jan Dariusz Weber, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie – 2 500 zł,
II nagroda: „Poszukiwany, poszukiwana - mazowieccy agenci” - Michał Doliński, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle – 1 500 zł,
III nagroda: „Kto mieszkał nad Wisłą? - QR kody w praktyce”, Elżbieta Kaźmierska i Marzena Kowalska, Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku – 1 000 zł,
Wyróżnienie: „Wspomnienie Żydów mszczonowskich” - Sylwia Cuper i Grażyna Haude, Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach – 500 zł,
Wyróżnienie: „Stanisław Ostoja-Kotowski - prekursor sztuki nowoczesnej”- Marzena Łazicka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu – 500 zł.

 

W kategorii 15-18 lat

I nagroda: „O Ludwiku Krasińskim i jego córce Marii Ludwice Czartoryskiej – cichych bohaterach Krasnego, Mazowsza, Polski” – Anna Gajek i Ireneusz Gajek, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krasnem - 2 500 zł,
II nagroda: „Portrety. Podróże Mazowieckim Szlakiem Literackim” - Joanna Jaworska, Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Karniewie – 1 500 zł,
III nagroda: „Pozytywiści - gra karciana” – Łukasz Niewiadomski, Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – 1 000 zł,
Wyróżnienie: „Polacy i Żydzi w Siedlcach – razem, ale obok siebie” - Beata Troć, Archiwum Państwowe w Siedlcach – 500 zł,
Wyróżnienie: „Wielokulturowość bohemy warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Źródła inspiracji życia artystycznego i kulturalnego II Rzeczypospolitej” – Anna Zbień-Kiełbik, Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej – 500 zł.

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane.

 

Dodatkowo Komisja rekomenduje do publikacji kilka scenariuszy ze względu na innowacyjne pomysły związane z realizacją tematu przewodniego, ciekawe rozwiązania metodyczne oraz uniwersalność treści. Są to następujące prace:

„Baśniowe wędrówki po Czarnolesie - spotkanie z Janem Kochanowskim” - Aldona Gębka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu,
„Moje spotkania z …” - Małgorzata Białek, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 STO w Warszawie,
„Samo się rządzi Mazowsze, czyli o współczesnym społeczeństwie i formach jego organizacji na Mazowszu” – Agnieszka Sławińska, Prywatne Liceum i Gimnazjum Niepokalanek w Szymanowie.

 

Scenariusze zostaną opublikowane pod warunkiem wyrażenia zgody przez autorów.

 

Łącznie, w wyniku postępowania konkursowego, do publikacji wyłonionych zostało 18 scenariuszy.