A A

beakers 309864 64009.05.2019 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zaprasza nauczycieli chemii do udziału w warsztatach metodycznych, które odbędą się w LO im. Władysława Jagiełły w Płocku (ul. 3 Maja 4).

Zaproszenie