A A

2champagne 2264811 960 72014.12.2018 MSCDN Wydział w Płocku oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, plastyki, zajęć pozalekcyjnych oraz innych zainteresowanych nauczycieli do udziału w konferencji. Szkolenie otwiera projekt „Do stołu podano, czyli sztuka, literatura i muzyka na talerzu (i na języku)”,

Zaproszenie