A A

football 3828278 640Darmowy dostęp do lekcji wf online, zajęcia prowadzone zgodnie z podstawą programową, olbrzymia i stale powiększająca się baza lekcji i zadań domowych w atrakcyjnej formie video - wszystko to można znaleźć na platformie e-WF, rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wojewódzkich Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji.

Czytaj więcej...